Wystawa o komunikacji i języku

Wystawa o komunikacji i języku

W Centrum Literatury i Języka Planeta Lem znajdzie się nowoczesna wystawa poświęcona językowi polskiemu (inspirowana analogicznymi centrami edukacji językowej istniejącymi m.in. w São Paulo czy Wilnie).


Ideą przewodnią wystawy jest człowiek jako istota komunikująca się z innymi. Niezależnie od formy kontaktu – poprzez mowę, pismo, tekst literacki, obrazy ruchome itp. – istotny pozostaje pierwotny sens słowa „komunikować” (od łac. communicare), czyli „czynić wspólnym, łączyć, dzielić coś z kimś, brać udział” i wreszcie „porozumiewać się”.


Trzy podstawowe ścieżki narracyjne wystawy obejmą:Literatura rozumiana jako szczególny typ komunikacji charakterystyczny dla człowieka będzie wpisana we wszystkie trzy wartości stałej ekspozycji, przenikając na różnych poziomach przestrzenie centrum.


Wystawa będzie cechowała się innowacyjnością i nowoczesnością, korespondując z charakterem całej instytucji. Złożą się na nią interaktywne eksponaty, takie jak m.in.: mapa ilustrująca wymiany językowe, kabiny do odsłuchiwania mowy i muzyki, poznawania „krajobrazu dźwiękowego” danego regionu bądź okresu czy model obrazujący powiązania języków.


Odbiorcami wystawy będą przedstawiciele wszystkich grup wiekowych, ze szczególnym naciskiem na dzieci i młodzież. Warsztaty i wydarzenia skoncentrowane wokół ekspozycji mają być kierowane zarówno do polskich, jak i zagranicznych odwiedzających. Co ważne, niektóre działania zostaną zaplanowane tak, aby odbiorca mógł z nich skorzystać zarówno w formie podstawowej, jak i w wersji dla zaawansowanych czytelników czy użytkowników języka.


Koncepcja wystawy została przygotowana przy współpracy z Fundacją na Rzecz Muzeum Języka Polskiego.