Konsultacje projektu

Konsultacje projektu

Aby dobrze rozpoznać potrzeby związane z Planetą Lem, w latach 2011–2023 przeprowadzono rozbudowany cykl konsultacji, z udziałem strony społecznej oraz m.in. przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa, Rady Miasta Krakowa, środowisk kulturalnych i akademickich Krakowa, architektów i mediów.


KALENDARIUM KONSULTACJIKonsekwencją prowadzonych w pierwszym okresie konsultacji była Uchwała Nr XXXVII/632/16 Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia programu Kraków Miasto Literatury UNESCO (KMLU), współtworzona z mieszkańcami Krakowa i środowiskiem literackim, przegłosowana przez Radnych i uchwalona 17 lutego 2016 roku. W uchwałę zostało wpisane planowane centrum literackie w Składzie Solnym.