Planeta Lem

Planeta Lem

Centrum Literatury i Języka Planeta Lem będzie pierwszym w Polsce wielofunkcyjnym centrum literackim o profilu edukacyjno-społecznym.


 


Na obiekt, zlokalizowany na krakowskim Zabłociu przy ulicy Na Zjeździe 8, składać się będzie zrewitalizowany Skład Solny z 1787 roku, nowy budynek we wschodniej części terenu inwestycji oraz ogród. Planeta Lem będzie tworzyć tkankę dzielnicy wspólnie z położonymi niedaleko instytucjami kultury (jak Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Muzeum Podgórza). Od Roku 2013 budynek Składu Solnego ozdabia literacki mural Skład Poezji Kraków–Reykjavík, powstały z inicjatywy KBF, Instytutu Książki, Fundacji Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ, Fundacji Miasto Literatury oraz partnerów z Reykjavíku Miasta Literatury UNESCO.


Fot. Michał Ramus

Patronem centrum jest pisarz, filozof i futurolog, którego książki dotarły do niemal każdego zakątka globu. Stanisław Lem w swoich pracach łączył namysł nad kulturą, nauką i technologią. Jego obawy związane z konsekwencjami rozwoju cywilizacyjnego pokrywają się z najbardziej palącymi kwestiami omawianymi dziś w debacie publicznej. Planeta Lem będzie nawiązywać do zagadnień podejmowanych w twórczości swojego patrona i jego literackich spadkobierców.


Powstanie Centrum Literatury i Języka Planeta Lem będzie spełnieniem najważniejszego zobowiązania Krakowa z aplikacji o przyjęcie do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. Realizację inwestycji poparły środowiska literackie Krakowa, w tym twórcy skupieni wokół Rady Honorowej Krakowa Miasta Literatury UNESCO, przedstawiciele Rady Języka Polskiego i koalicja polskich językoznawców reprezentowana przez Fundację na Rzecz Muzeum Języka Polskiego, reprezentanci Miast Literatury UNESCO z całego świata, a także liczni goście krakowskich festiwali literackich. Aby dobrze rozpoznać potrzeby związane z Planetą Lem, w latach 2011–2023 przeprowadzono rozbudowany cykl konsultacji społecznych.


Centrum Literatury i Języka Planeta Lem stanie się ośrodkiem działań o charakterze literackim realizowanych pod szyldem Krakowa Miasta Literatury UNESCO we współpracy z partnerami zewnętrznymi. W obszernych przestrzeniach wystawienniczych znajdziemy innowacyjną prezentację opartą na literackiej spuściźnie patrona inwestycji – Stanisława Lema, a także ekspozycję o komunikacji i języku przygotowaną we współpracy z koalicją polskich językoznawców oraz ruchome wystawy poświęcone ikonom literackiego Krakowa. Wielofunkcyjne wnętrza Planety Lem będą dogodnym miejscem organizacji festiwali i spotkań literackich, jak również programów edukacji językowej i literackiej. Dodatkowo obiekt pomieści nowoczesną mediatekę wraz z pracownią multimedialną, czytelnię, kawiarnioksięgarnię oraz przestrzeń coworkingową zaplanowaną jako miejsce interakcji i kreatywnej współpracy różnorodnych środowisk literackich. Planeta Lem wraz z przyległym ogrodem stanie się zieloną enklawą wypoczynku i rekreacji w silnie zurbanizowanej, poprzemysłowej dzielnicy Zabłocie.Koncepcję wystawy głównej przygotowało studio Tengent, którego twórcy byli związani m.in. z sukcesami uznanej grupy Platige Image. Znaczący wkład w projekt wnieśli Jacek Dukaj – jeden z najważniejszych polskich pisarzy współczesnych – a także przedstawiciele środowiska lemologów. Tak wypracowana wizja czyni twórczość autora Solaris punktem wyjścia dla uniwersalnej opowieści o narracji i literaturze. Wystawa, osnuta wokół kluczowych dla Lema zagadnień postępu technologicznego, przypadku, ewolucji, obcości i granicy poznania, uwzględni potrzeby szerokiej publiczności, w tym przede wszystkim dzieci i młodzieży, wciągając uczestników w interaktywną grę z wykorzystaniem innowacyjnych technologii.


Centrum językowe w Składzie Solnym będzie jednocześnie pierwszym takim miejscem poświęconym nowoczesnej refleksji lingwistycznej. Realizację centrum zgodnie poparły Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN oraz środowiska językoznawcze w Polsce. W częściach otwartych Planety Lem znajdzie się wystawa poświęcona fenomenowi języka (ze szczególnym uwzględnieniem polszczyzny). W programie placówki istotne miejsce zajmie również edukacja językowa.


Operatorem obiektu będzie nowa instytucja kultury – Centrum Literatury i Języka Planeta Lem – zarządzana przez KBF.O KBF


KBF jest gminną instytucją kultury, która od ponad dwudziestu lat nieprzerwanie działa na rzecz rozwoju przemysłów kreatywnych, turystyki kulturalnej, branży spotkań i przemysłów czasu wolnego. Główne obszary działalności KBF to: literatura, film, muzyka, sztuki wizualne, turystyka, inicjatywy lokalne i edukacja.


Instytucja zajmuje się organizacją i promocją imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, takich jak: Misteria Paschalia, Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie, Festiwal Conrada, Wianki i wiele innych. KBF jest również współgospodarzem Pałacu Potockich, wydawcą czasopism i operatorem programów Kraków Culture, Kraków Miasto Literatury UNESCO oraz Krakow Film Commission.Więcej na stronie KBF.