Rada Miasta Krakowa przyjęła projekt uchwały w sprawie Planety Lem

Rada Miasta Krakowa przyjęła projekt uchwały w sprawie Planety Lem

6 grudnia 2023 roku na sesji Rady Miasta Krakowa została przyjęta uchwała o zamiarze utworzenia Centrum Literatury i Języka Planeta Lem. Jest to kolejny krok w kierunku realizacji zamiarów określonych w liście intencyjnym, który 11 października został podpisany przez Gminę Miejską Kraków i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Miasto Kraków deklaruje wolę powierzenia zarządu nad nową instytucją kultury KBF. Według założeń ze struktur KBF zostanie wyodrębniona jednostka organizacyjna celem utworzenia nowej instytucji kultury, Centrum Literatury i Języka Planeta Lem. Jej głównymi zadaniami w pierwszych latach działalności – zgodnie z projektem uchwały – będzie wzmacnianie specjalizacji sektora literackiego oraz przeprowadzenie kolejnych etapów inwestycji w oparciu o pozyskane środki z funduszy zewnętrznych, zarówno unijnych, np. z programu Feniks na lata 2021-2027, jak i ministerialnych.


Fot. Filip Radwański / krakow.pl