dr hab. Tomasz Z. Majkowski

dr hab. Tomasz Z. Majkowski

Groznawca, badacz kultury i literatury popularnej. Absolwent Polonistyki UJ, stopień doktora uzyskał na podstawie rozprawy poświęconej powieści fantasy w XX wieku. Początkowo zatrudniony w Zakładzie Technologii Gier Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, od 2013 adiunkt w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ. Pełni też funkcję opiekuna naukowego Koła Naukowego Tekstów Kultury oraz kierownika powołanego w roku 2017 Ośrodka Badań Groznawczych.


Naukowo zajmuje się przede wszystkim groznawstwem, zwłaszcza badaniami semiotyki gier cyfrowych przeznaczonych dla jednego gracza w szerokim kontekście kulturowym. Ponadto zajmuje go fantastyka w literaturze i mediach audiowizualnych, kultury fanowskie oraz nowe media, szczególnie w relacji do kultury narodowej. W wolnych chwilach bada też baśnie.