dr Szymon Charzyński

dr Szymon Charzyński

Od 2014 roku jest adiunktem w Katedrze Metod Matematycznych Fizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej pracował w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, na Uniwersytecie w Lipsku oraz na UKSW. Doktorat z chromodynamiki kwantowej na sieci (obroniony w 2008 roku) przygotował w CFT PAN pod opieką prof. Jerzego Kijowskiego. Specjalizuje się w fizyce matematycznej. Obecnie zajmuje się teorią fal grawitacyjnych niosących orbitalny moment pędu. Poza wykładaniem i pracą naukową zajmuje się popularyzacją nauki. Jest redaktorem naczelnym wydawanego przez UW popularnonaukowego miesięcznika Delta. W ramach współpracy z Fundacją Edukacja dla Przyszłości nagrywa filmy z matematyki dla portalu Khan Academy. Lubi aktywność fizyczną, regularnie jeździ rowerem i od ponad 20 lat trenuje aikido. Jest wielkim fanem twórczości Stanisława Lema.