płk dr hab. inż. prof WAT Sławomir Augustyn

płk dr hab. inż. prof WAT Sławomir Augustyn

Pracownik naukowo-badawczy Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania w Wojskowej Akademii Technicznej. Ukończył zagraniczny, zaawansowany kurs zarządzania projektami (Ecofys, NL 2008) oraz zagraniczną praktykę naukowo-badawczą (Aerospace Research Institute, University of Manchester, UK 2014). W swoim dorobku ma kilkadziesiąt publikacji krajowych i zagranicznych oraz wdrożeniowe projekty racjonalizatorskie. Uczestnik prac naukowo-badawczych dotyczących procesów decyzyjnych człowieka w obszarze inżynierii bezpieczeństwa dla lotnictwa i kosmonautki (m.in. Collegium Medium, Bydgoszcz). Członek międzynarodowego zespołu recenzentów dwumiesięcznika International Journal of Computer and Information Technology (IJCIT) oraz Członek Zarządu Oddział w Polsce Międzynarodowej Rady ds. Inżynierii Systemów (INCOSE – International Council on Systems Engineering).