Robert Kroplewski

Robert Kroplewski

Radca prawny, wieloletni praktyk konwergencji technologicznej oraz specjalista w zakresie prawa nowych technologii i ich transferu, mediów elektronicznych i usług komunikacji społecznej. Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. Społeczeństwa Informacyjnego z uwzględnieniem polityk i negocjacji w obszarze wpływu transformacji cyfrowej i globalnej konkurencji na produktywność polskiej gospodarki, stosunki zaufania i odporność systemową.


Członek grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. strategii AI dla Komisji Europejskiej (AIHLEG), nominowany przez OCED również jako ekspert AI w grupie AIGO. Ekspert wysokiego szczebla w grupie AHEG przy UNESCO, członek grupy ekspertów AI w CAHAI przy Radzie Europy. Współautor projektu strategicznego dla „Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od 2020”, Rekomendacji dla polityki i inwestycji w godną zaufania sztuczną inteligencję w UE, Testu oceny godnej zaufania sztucznej inteligencji ALTAI w UE, Pierwszego projektu globalnych ram etycznych dla sztucznej inteligencji UNESCO, Reguł i zasad dla koncepcji Stwardship of Trustworthy AI dla OECD, Studium wykonalności ram sztucznej inteligencji dla praw człowieka, praworządności i demokracji 2020.