dr hab. prof. UJ Leszek M. Sokołowski

dr hab. prof. UJ Leszek M. Sokołowski

Jest fizykiem teoretykiem pracującym w Obserwatorium Astronomicznym UJ, przez ponad 20 lat był kierownikiem Zakładu Astrofizyki Relatywistycznej i Kosmologii. Zajmuje się podstawami fizyki grawitacji, czyli rozmaitymi teoriami oddziaływań grawitacyjnych oraz kosmologią Wczesnego wszechświata. Oba te kierunki badań wiodą do rozważań filozoficznych o poznawczych podstawach fizyki. W kosmologii pojawia się pytanie na ile ta nauka jest empirycznie sprawdzalną fizyką Wszechświata. Pytanie to dotyczy dwu kwestii: po pierwsze, czy jest w ogóle sens rozważać modne obecnie pojęcie „wieloświata”, a po drugie, czy teorie fizyki opisujące najwcześniejsze ery Wszechświata będą kiedykolwiek mogły być sprawdzone eksperymentalnie. W tle tego wszystkiego jest fundamentalna teza o matematyczności przyrody, której faktycznie nie rozumiemy: Świat jest matematyczny, ale dlaczego?