dr hab. Leszek P. Błaszkiewicz

dr hab. Leszek P. Błaszkiewicz

Radioastronom pracujący w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Oprócz badań naukowych, w których obecnie zajmują go pulsary, swój czas poświęca na edukację studentów i popularyzację nauki. Jest stałym współpracownikiem kwartalnika SFinks, pisuje też teksty popularnonaukowe do innych czasopism, udziela się w Sieci. Wygłasza prelekcje i organizuje pokazy fizyczne i astronomiczne, także podczas konwentów miłośników fantastyki, do których się zalicza. Hobbystycznie pisuje opowiadania SF – niektóre zostały nawet opublikowane.


Jest wielkim miłośnikiem muzyki elektronicznej, którą popularyzował prowadząc przez wiele lat audycję radiową „Między Nauką a Fikcją” w radiu UWM FM, a obecnie, od kilku lat, organizuje pod kopuła Olsztyńskiego Planetarium cykliczne spotkania i koncerty pod hasłem „Muzyka pod Gwiazdami”.