dr Krzysztof Czubaszek

dr Krzysztof Czubaszek

Absolwent filologii polskiej (Wydział Polonistyki UW, 1998), podyplomowych studiów komunikacji społecznej i mediów (Instytut Badań Literackich PAN, 2003), podyplomowych studiów menedżerskich dla twórców, artystów i animatorów kultury (Wydział Zarządzania UW, 2011), a także doktor nauk humanistycznych (Instytut Historii KUL, 2006). Zainteresowania i aktywność zawodową realizuje na kilku polach – kultury i promocji, mediów i komunikacji społecznej, historii oraz literatury. Jest menedżerem kultury, wykładowcą, autorem wielu publikacji prasowych i kilku książek. Od maja 2021 r. pełni funkcję dyrektora Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy” – największej i najnowocześniejszej tego typu instytucji w Warszawie. Od lat zajmuje się życiem i twórczością Juliusza Verne’a. Jest członkiem Société Jules Verne (Paryż) oraz Centre International Jules Verne (Amiens). W 2000 r. założył Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a i do dziś jest jego prezesem.