Katarzyna Koćma

Katarzyna Koćma

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim z komparatystyki literackiej, tekstów kultury, lingwistyki oraz amerykanistyki. Doktorantka literaturoznawstwa, pisząca dysertację na temat fantastyki w Jądrze ciemności Josepha Conrada. Specjalizuje się również w literaturze science fiction, przekładzie literackim oraz amerykańskiej kontrkulturze lat 60-tych. Zawodowo zajmuje się redakcją językową oraz tłumaczeniem tekstów z języka angielskiego.