dr hab. Jakub Nowak

dr hab. Jakub Nowak

Pisarz, teoretyk mediów i nauczyciel akademicki. Autor opowiadań SF zebranych w zbiorze Amnezjak (Powergraph 2017), a także publikowanych w antologiach wydawnictw Powergraph, Runa oraz – w przekładach – w Rosji i Ukrainie. Jego prozę publikowały też między innymi „Gazeta Wyborcza”, „Nowa Fantastyka”, „Czas Fantastyki”. Zwycięzca literackiego konkursu British Council i „Nowej Fantastyki” (2004), nominowany do literackiej Nagrody im. Janusza A. Zajdla (2007).


Pracuje na stanowisku profesora uczelni na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajmuje się teoriami komunikacji i mediów, kulturą popularną, socjologią mediów cyfrowych. Autor monografii naukowych Aktywność obywateli online. Teorie a praktyka (2011) oraz Polityki sieciowej popkultury (2017), a także kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą.