Dr hab. prof. UP Jakub Gomułka

Dr hab. prof. UP Jakub Gomułka

Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Z wykształcenia filozof. Zajmuje myślą Ludwiga Wittgensteina i Stanisława Lema. W szczególności interesuje go zagadnienie relacji między kulturą a technologią, a także problem umysłu, zwłaszcza w kontekście badań nad sztuczną inteligencją. Jego ostatnia książka nosi tytuł Rachunek: filozofia nauk formalnych i jej związek z koncepcją podmiotu we wczesnym i średnim okresie twórczości Ludwiga Wittgensteina (Kraków 2016). W 2021 roku ukaże się I tom współtworzonej przez niego antologii Filozoficzny Lem. Jest autorem bądź współautorem szeregu artykułów poświęconych różnym aspektom myśli Lema, w tym: Ponowoczesność jako kryzys. Filozofia kultury Stanisława Lema (2016), Człowiek jako wytwór siebie samego. Lem, transhumanizm i dwie koncepcje autentyczności (2018). Od pięciu lat organizuje cykl konferencji „Filozofia w twórczości Stanisława Lema”.