prof. dr hab. Grzegorz Wrochna

prof. dr hab. Grzegorz Wrochna

Jest profesorem nauk fizycznych. W latach 1986-1991 pracował na Wydziale Fizyki UW, współpracował z ośrodkami naukowymi DESY w Hamburgu i CERN w Genewie. W latach 1991-1998 w CERN uczestniczył w projektowaniu i budowie eksperymentu CMS przy Wielkim Zderzaczu Hadronów LHC. Od 1999 r. pracował w Instytucie Problemów Jądrowych, od 2006 jako dyrektor. Był inicjatorem utworzenia Narodowego Centrum Badań Jądrowych w 2011 r. i jego dyrektorem do 2015 r. Utworzył w nim m.in. Zakład Astrofizyki Cząstek. Był współtwórcą i przewodniczącym Polskiej Sieci Astrofizyki Cząstek. Reprezentował Polskę w komitetach programowych EURATOM, komitetach Nuclear Energy Agency OECD,  Radzie Nadzorczej unijnego JointResearch Centre (od 2019 r.). W latach 2017-2018 był przewodniczącym Komitetu Polityki Naukowej. W latach 2019-2020 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie nadzorował m.in. współpracę z Komisją Europejską i ESA.