Ewa Mankiewicz-Cudny

Ewa Mankiewicz-Cudny

Absolwentka Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor, dziennikarz, prezes Towarzystwa Kultury Technicznej oraz prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. Autorka ponad 300 artykułów w dziedzinie nauk ścisłych, techniki, gospodarki kultury technicznej, ukazujących negatywy i pozytywy rozwoju cywilizacji technicznej. Popularyzatorka twórców techniki i ich dzieł, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku polskich inżynierów, pracujących zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. W 1982 r. rozpoczęła pracę w najstarszym europejskim czasopiśmie gospodarczo-technicznym (wydawanym od 1866 r.) „Przegląd Techniczny”, początkowo jako kierownik działu Nauka, następnie z-ca redaktora naczelnego, a od września 1989 r., jako redaktor naczelna. Funkcję tę pełni do chwili obecnej.


Za zasługi w działalności na rzecz środowiska polskich inżynierów i ich organizacji w kraju i poza granicami otrzymała odznaczenia państwowe: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.