Ewa Borowska

Ewa Borowska

Obecnie doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą (AGH). Jej kierunki badawcze obejmują geomikrobiologię, obszary wulkaniczne, jaskinie lawowe i żyjące tam ekstremofile, tworzenie biofilmu oraz nieinwazyjne badania nad identyfikacją abiotycznych źródeł związków organicznych przez mikroorganizmy zasiedlające skały. Zajmuje się wczesną fotosyntezą, adaptacjami drobnoustrojów do różnych czynników, interakcjami między organizmami w ekstremalnych środowiskach oraz wtórnymi metabolitami ekstremofili. Ponadto projektuje eksperymenty na Ziemi jako analogi do badań na planetach Mars i Wenus. Należy do grupy Venus Life Finder Mission Concept Study prowadzonej przez profesor Sarę Seager na Massachusetts Institute of Technology (MIT) oraz współpracuje z NASA Ames Research Center i NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), rozwijając technologie pobierania śladowych ilości związków organicznych. Należy także do stowarzyszenia Innspace oraz Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.