dr Artur Gunia

dr Artur Gunia

Filozof, informatyk, kognitywista, adiunkt w Zakładzie Kognitywistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą: wzmocnienia poznawczego przy wykorzystaniu technologii rzeczywistości rozszerzonej i mieszanej, oraz ich wpływu na procesy poznawcze, filozofii transhumanistycznej zwłaszcza kwestii wolności morfologicznej i cyborgizacji. Aktualnie prowadzi badania dotyczące oddziaływania robotów społecznych na ludzkie emocje, tym samym ma przyjemność pracowania z robotami takimi, jak: Pepper, Nao, Misty 2, Miro-E. Jest autorem pracy doktorskiej pod tytułem: „Wzmocnienie poznawcze w kontekście transhumanistycznym. Teoria, praktyka oraz konsekwencje wpływu technologii kognitywnych na człowieka” i kilkunastu artykułów naukowych z zakresu oddziaływania technologii informatycznych na zdolności poznawcze człowieka.