Operator Planety Lem

Krakowskie Biuro Festiwalowe to miejska instytucja kultury, powołana w 1997 roku w związku z uzyskaniem przez Kraków tytułu Europejskiego Miasta Kultury roku 2000, która kontynuuje idee wywiedzione z pięcioletniego programu Kraków 2000, oparte na haśle: Myśl – Duchowość – Twórczość. KBF współtworzy i poszerza pole kultury, zarówno poprzez organizację miejskich festiwali, jak i wsparcie dla wszelkich inicjatyw w tej dziedzinie. Naszym celem jest wzbogacanie i rozwijanie oferty kulturalnej miasta poprzez łączenie potencjału państwowych i samorządowych instytucji kultury z możliwościami organizacji pozarządowych oraz lokalnych i międzynarodowych środowisk artystycznych i akademickich.

KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE

ul. Wygrana 2

30-311 Kraków

 

tel.: +48 12 354 25 00

fax: +48 12 354 25 01

 

mail: poczta@biurofestiwalowe.pl
www.biurofestiwalowe.pl

DYREKTOR KRAKOWSKIEGO BIURA FESTIWALOWEGO

Izabela Helbin

mail: poczta@biurofestiwalowe.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. PROGRAMOWYCH

Robert Piaskowski

mail: piaskowski@biurofestiwalowe.pl

URSZULA CHWALBA

Kierownik Działu Literackiego, manager Festiwalu Conrada. Odpowiada za realizację programu Miasta Literatury UNESCO.

mail: uchwalba@biurofestiwalowe.pl

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ