dr hab. prof. UŚ Michał Kłosiński

dr hab. prof. UŚ Michał Kłosiński

Miłośnik i badacz gier cyfrowych, humanista i hermeneuta. Jego zainteresowania skupiają się wokół gier wideo, które stanowią zarówno prywatną pasję oraz przedmiot refleksji naukowej. Od lat fascynują go hermeneutyczne teorie interpretacji oraz tematy z pogranicza groznawstwa oraz badań utopii. Zwolennik pedagogiki emancypacyjnej oraz metod pracy twórczej: tworzenia alternatywnych światów oraz gier.


Autor książek: Świat pęknięty. O poemach naiwnych Czesława Miłosza (Warszawa 2013), Ratunkiem jest tylko poezja Baudrillard – Teoria – Literatura (Warszawa 2015), Hermeneutyka gier wideo. Interpretacja – immersja – utopia (Warszawa 2018). W 2019 roku otrzymał stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. Od 2020 roku prowadzi również własny kanał na YouTube poświęcony refleksji humanistycznej, grom wideo i utopiom.