dr Marta Błaszkowska

dr Marta Błaszkowska

Literaturoznawczyni i groznawczyni prowadząca zajęcia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na kierunku game design w Wyższej Szkole Europejskiej, współpracowniczka Ośrodka Badań Groznawczych UJ. Bada fantastykę z perspektywy filozoficznej i kulturoznawczej, zajmuje się również kulturą popularną. W swojej pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim kreacjami fantastycznych światów oraz ich spójnością, a także możliwościami aplikowania teorii literaturoznawczych do badań nad różnymi fantastycznymi tekstami kultury.