Konkurs architektoniczny

13 marca w Krakowie ogłoszono wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego na projekt Centrum Literatury i Języka „Planeta Lem”. Flagowa inwestycja miasta w dziedzinie kultury stanie na terenie dawnego Składu Solnego na Zabłociu do 2023 roku. Międzynarodowy, dwuetapowy i realizacyjny konkurs architektoniczny zorganizowało Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe – operator centrum – i Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków.  

 

 „Za stworzenie elastycznej struktury przestrzennej, która może przyjąć różne wymagania użytkowników, za propozycje wież tworzących wyrazisty znak w przestrzeni, za propozycję kodu adekwatnego do twórczości Stanisława Lema, za powiązanie geometrii projektowanego budynku z istniejącym Składem Solnym, za umiejętne rozwiązanie ograniczeń miejsca i wymagań miejscowego planu, zagospodarowania przestrzennego, oraz za rozwiązania techniczne i architektoniczne uwzględniające wymagania oszczędności energii” pierwsze miejsce przypadło JEMS Architekci sp. z o.o.

 

W skład zespołu projektowego weszli:
Maciej Miłobędzki, Paweł Majkusiak, Katarzyna Kuźmińska, Maciej Rydz, Łukasz Krzesiak, Łukasz Stępnik, Aleksander Gadomski, Marta Tomasiak, Piotr Kliński, Filip Pawlak, Piotr Pachowski

 

Wyniki Sądu Konkursowego wraz z uzasadnieniem

 

Celem konkursu było utworzenie pierwszego tego typu w Polsce, wielofunkcyjnego centrum literackiego, inspirowanego analogicznymi placówkami funkcjonującymi od lat na świecie (Casa del lector w Madrycie, National Centre for Writing w Norwich, domy literatury w Niemczech). Budowę Centrum Literatury i Języka Planeta Lem oraz konkurs ogłoszono podczas konferencji prasowej we wrześniu ubiegłego roku. Na obiekt składać się będą: multimedialna wystawa narracyjna poświęcona myśli i twórczości patrona obiektu ? Stanisława Lema, przygotowana przez studio Tengent we współpracy z uznanym polskim prozaikiem Jackiem Dukajem, wystawa o języku i komunikacji będąca efektem współpracy z koalicją polskich językoznawców zrzeszonych w Fundacji na Rzecz Muzeum Języka Polskiego, wielofunkcyjne sale, w których gościć będą wydarzenia i festiwale literackie, a także ogólnodostępna mediateka, kawiarnio-księgarnia i ogród. Planeta Lem stanie na należącej do miasta działce o powierzchni ok. jednego hektara przy ul. Na Zjeździe 8. Inwestycja obejmuje rewitalizację znajdującego się tam XVIII-wiecznego budynku Składu Solnego oraz budowę nowego obiektu po jego wschodniej stronie.

 

Cały kompleks będzie naturalnym centrum operacyjnym dla programu Kraków Miasto Literatury UNESCO – miejscem festiwalowym, laboratorium wielopokoleniowej edukacji literackiej, a także otwartą przestrzenią dla różnorodnych inicjatyw popularyzujących czytelnictwo, w założeniu angażujących liczne środowiska literackie Krakowa. Organizowane tu wystawy czasowe nawiązywać będą do wielowiekowych krakowskich tradycji literackich oraz dorobku wybitnych pisarzy i pisarek związanych z miastem, ale Planeta Lem projektowana jest też jako przestrzeń dla eksperymentu oraz miejsce prezentacji ważnych form i zjawisk w literaturze współczesnej. Utworzenie Centrum wpisze się zarazem w wieloletni program kulturalno-edukacyjny Lem 2021, realizowany w związku z przypadającym w 2021 roku 100-leciem urodzin autora Solaris.

 

Do składania opracowań studialnych w pierwszym etapie konkursu zaproszonych zostało 71 uczestników. Do konkursu złożone zostały 44 opracowania studialne. Sąd Konkursowy pod przewodnictwem Piotra Lewickiego dokonał wyboru zwycięskiej pracy. W składzie sądu zasiedli wybitni architekci doświadczeni w realizacjach w dziedzinie kultury, w tym m.in. Alberto Veiga ze studia Barrozzi/Veiga – autor projektu Filharmonii w Szczecinie – czy Zbigniew Maćków, odpowiedzialny za głośny projekt Kościół. Piękno i Kicz w ramach programu obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Konkursowi przyporządkowano nr SARP 983.

6 września 2018 roku wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłoszono dwuetapowy, realizacyjny konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno- urbanistycznej Centrum Literatury i Języka Planeta Lem.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie koncepcji budynku lub zespołu budynków dla inwestycji pod nazwą: przebudowa istniejącego budynku dawnego Składu Solnego oraz budowa nowego budynku, wraz z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, jako realizacja Centrum Literatury i Języka Planeta Lem, zlokalizowanej przy ul. Na Zjeździe 8 w Krakowie.

Podstawowe funkcje budynku:

 

 1. Wystawa Główna o powierzchni od 1000 do 1200 m²
 2. Przestrzeń wielofunkcyjna, w tym:

 

 

Poszczególne części przestrzeni wielofunkcyjnej mogą zostać zlokalizowane w różnych budynkach i na różnych kondygnacjach, przy zachowaniu ciągłości komunikacji wewnętrznej.

 

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla „Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem”. Zakłada się, że wybrana przez Sąd konkursowy koncepcja uwzględniać będzie szczególny charakter przedsięwzięcia. Istotne jest powiązanie zastosowanych rozwiązań z kontekstami dalekimi i bliskimi (przestrzennymi, architektonicznymi i kulturowymi) Małopolski i Krakowa – miasta kultury, nauki i sztuki. W przedmiotowej lokalizacji Krakowskie Biuro Festiwalowe spodziewa się współczesnej formy architektonicznej najwyższej jakości mogącej stać się wizytówką miasta i regionu. Zadaniem Konkursu jest wyłonienie koncepcji, do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji.

 

 

Sąd Konkursowy:

 

 1. arch. Piotr Lewicki, KSK SARP Oddział Kraków, Sędzia Przewodniczący
 2. arch. Marcin Brataniec, KSK SARP Oddział Kraków, Sędzia Referent
 3. arch. Zbigniew Maćków, KSK SARP Oddział Wrocław, Sędzia Konkursowy,
 4. arch. Alberto Veiga, Hiszpania, Sędzia Konkursowy zagraniczny
 5. arch. Grzegorz Lechowicz, przedstawiciel MPOIA, Sędzia Konkursowy,
 6. Wojciech Zemek, przedstawiciel spadkobiercy Stanisława Lema, Sędzia Konkursowy,
 7. Jacek Dukaj, autor koncepcji wystawy stałej, Sędzia Konkursowy,
 8. Agata Kwaśnicka-Janowicz, przedstawiciel Fundacji na rzecz Muzeum Języka Polskiego, Sędzia Konkursowy,
 9. Grzegorz Grabowski, Zastępca Dyrektora ds. Operacyjnych, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Sędzia Konkursowy
 10. Andrzej Kulig, III Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta, Urząd Miasta Krakowa, Sędzia Konkursowy,
 11. arch. Marcin Włodarczyk, KSK SARP Kraków, zastępca Sędziego konkursowego)

 

 

Sekretariat Konkursu:

 

 1. Marek Kaszyński, SARP Kraków, Sekretarz organizacyjny Konkursu,
 2. Magdalena Szreniawa, KBF, Sekretarz pomocniczy Konkursu,
 3. (arch. Benita Strzałka, SARP Kraków, zastępca Sekretarza organizacyjnego Konkursu)

 

 

Nagrody:

 

Pula nagród (kwoty brutto) – 200 000 PLN
pierwsza nagroda – 75 000 PLN
nagrody dla uczestników etapu 2 – 25 000 PLN

 

 

Skrótowy harmonogram dalszych prac przy inwestycji:

 

2019 – przygotowanie dokumentacji projektowej

2019 – opracowanie projektu wykonawczego wystaw stałych

2019-2020 – Realizacja wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego

2020-2021 – Procedura wyboru generalnego wykonawcy

2021-2022 – Roboty budowlane

2022 – otwarcie obiektu

 

 

SZCZEGÓŁY KONKURSU

 

 

 

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ