dr hab. Edyta Rudolf

dr hab. Edyta Rudolf

Pracownik Muzeum Farmacji Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz członkini Jury Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego. Jej naukowe, popularyzatorskie i krytyczne zainteresowania skierowane są przede wszystkim na literaturę, w tym literaturę fantastyczną, kulturę, w tym kulturę popularną oraz historię medycyny. Aktualnie jej głównym przedmiotem badań jest zakres transferowania elementów rzeczywistości do literatury popularnej. Członek Śląskiego Klubu Fantastyki, Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego oraz Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych.